Per treure punta a les meves reflexions, experiències i descobriments relacionats amb el món de la docència i l'aplicació de les TIC a les aules.

Mar 7, 2008

Queeky, per dibuixar online.

Queeky és una aplicació web 2.0 que permet fer dibuixos online. A més conté la funció replaying que reprodueix com s'ha anat fent el dibuix.


Permet ademés una altre funció molt interessant, que diferents usuaris crein un mateix dibuix amb l'estil multi-draw.

Queeky et proporciona si vols un gadget que et permet posar aquesta eina de dibuix directament al teu lloc web. Hi pots dibuixar i guardar la teva creació en format svg, jpg, gif i png. Vols probar-ho?:

0 comentaris: