Per treure punta a les meves reflexions, experiències i descobriments relacionats amb el món de la docència i l'aplicació de les TIC a les aules.

Jan 28, 2009

Una foto per la pau

Carlos, jo també penso que la pau és sempre possible.

Tube Leecher, per baixar videos de Youtube


TubeLeecher descarrega directament des de la web un vídeo de YouTube.

Només hem d'entrar l'adreça URL del vídeo que volem descarregar i seleccionar Download. Obtindren un fitxer .flv (flash video) que podrem visualitzar amb un reproductor compatible amb aquest format. Si no en disposeu de cap us podeu descarregar el FLVPlayer que és un programa específic per reproduir aquest tipus de fitxer.

Creativitat i innovació