Per treure punta a les meves reflexions, experiències i descobriments relacionats amb el món de la docència i l'aplicació de les TIC a les aules.

Dec 8, 2008

Motor de Faraday

Cap el 1800, el físic Michael Faraday va inventar el primer enginy capaç de convertir l'energia elèctrica en mecànica. En aquest vídeo es mostra una senzilla manera de construir una versió d'aquest motor:

0 comentaris: