Per treure punta a les meves reflexions, experiències i descobriments relacionats amb el món de la docència i l'aplicació de les TIC a les aules.

Jan 28, 2009

Una foto per la pau

Carlos, jo també penso que la pau és sempre possible.

0 comentaris: