Per treure punta a les meves reflexions, experiències i descobriments relacionats amb el món de la docència i l'aplicació de les TIC a les aules.

May 17, 2008

Dia d'Internet

Aquest és el quart d'any que el 17 de maig es cel.lebra el dia d'internet. Aquesta diada impulsada per la Associació d'Usuaris d'Internet compta cada any amb més activitats i ressò. La iniciativa pretén donar a conèixer les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per millorar el nivell de vida dels pobles i dels seus ciutadans.


Des de la meva perspectiva d'ensenyant i educadora vull aprofitar aquesta jornada per reivindicar un accés universal a aquest mitjà que s'ha convertit en poc temps en una eina indispensable per l'accés a la formació, a la cultura i a moltes oportunitats de desenvolupament personal i professional.

Tal com diu la Declaració de Principis per Construir la Societat de la Informació, que ja ha estat ratificada per més de 120 països: "Reconec que l’educació, el coneixement, la informació i la comunicació són essencials per al progrés, la iniciativa i el benestar dels éssers humans. Encara més, les tecnologies de la informació i les telecomunicacions (TIC) tenen immenses repercussions en pràcticament tots els aspectes de les nostres vides."

0 comentaris: