Per treure punta a les meves reflexions, experiències i descobriments relacionats amb el món de la docència i l'aplicació de les TIC a les aules.

Jul 26, 2008

Compfight, una ajuda per treballar amb Flickr


Compfight és una senzilla però potent aplicació en línea que és molt útil quan utlitzem Flickr per buscar imatges sobre un tema.

L'inconvenient de Flickr és que ens mostra les imatges en petits grups de 10 ó 15 thumbnails. En canvi si fem la cerca a través de Compfight les imatges se'ns mostren en forma d'un extens tapís.

Al seleccionar la imatge que ens agrada ens enllaçarà directament amb Flickr on la podem descarregar o consultar altres opcions.

Amb Compfight podem fer cerques més ràpides i efectives.

0 comentaris: