Per treure punta a les meves reflexions, experiències i descobriments relacionats amb el món de la docència i l'aplicació de les TIC a les aules.

Jul 24, 2008

Planetfesto: Per què estimem la Terra?

Planetfesto és una web on et demanen que deixis un missatge per ajudar a preservar la Terra. La iniciativa prenten crear una tira de imatges que faci la volta al planeta.


Per participar-hi, hem de seleccionar una imatge de natura de les que ens proporciona la pàgina o feta per nosaltres, i contestar a les preguntes: Per què estimo el planeta? i Què faré personalment per protegir-lo?.

A més de participar a títol individual , també permet la participació de grups, entitats i escoles.

Al final tindreu una imatge amb el vostre missatge que s'afegirà a la resta d'aportacions fetes per internautes de tot el món amb la finalitat de donar ressò a la defensa del planeta i la natura.

0 comentaris: